Opłata dodatkowa – Zmiana Witryny dla Pakietu Opieki

250,00  netto

Jednorazowa opłata wynikająca ze zmiany witryny (instancji WordPress) dla Pakietu Opieki zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy (§5 Opłaty dodatkowe).