Opłata dodatkowa – Wdrożenie Pakietu Opieki

250,00  netto

Jednorazowa opłata wynikająca z wdrożenia Pakietu Opieki zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy (§5 Opłaty dodatkowe).