7Care – 7 dniowe wsparcie awaryjne (GTU_12)

299,00  netto / miesiąc

Wyszliśmy naprzeciw potrzebom strategicznych biznesów online – wprowadziliśmy usługę 7Care. Teraz możemy Ci zaoferować 7 dniowe nielimitowane wsparcie awaryjne, to znaczy, że w weekendy i w święta będzie czuwać nad Twoją witryną i reagować gdy przestanie działać. Usterki nie odpoczywają w weekendy.

Najważniejsze informacje:

  • Godziny, w której działa usługa 7Care: 08:00-16:00 CEST;
  • Jedna usługa 7Care obejmuje 1 witrynę WordPress, która jest pod naszą opieką w dowolnym Pakiecie;
  • Usługa 7Care jest rozszerzeniem do aktywnej subskrypcji Pakietu Opieki. Nie jest oferowany dla osób i firm, które nie mają aktywnej subskrypcji Pakietu Opieki;
  • Aktywacja usługi 7Care po zakupie jest możliwa tylko w dni robocze. Zakup usługi w weekend lub dzień wolny od pracy nie zapewni wsparcia, gdyż usługa nie będzie jeszcze aktywna;
  • Ponowna aktywacja po rezygnacji z subskrypcji 7Care jest możliwa po 3 miesiącach.
  • Rezygnacja z subskrypcji Pakietu Opieki, powoduje również automatycznie dezaktywację usługi 7Care.
  • WordCare zastrzega sobie prawo do zmiany godzin, w których działa usługa po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego

Szczegółowe informacje o usłudze wyjaśnione są w Ogólnych Warunkach Umowy 

Czym jest Awaria? Zgodnie z treścią definicji zawartą w „§1 Definicje” OWU;