7Care – 7 dniowe wsparcie awaryjne (GTU_12)

299,00  netto / miesiąc

Wyszliśmy naprzeciw potrzebom strategicznych biznesów online – wprowadziliśmy usługę 7Care. Teraz możemy Ci zaoferować 7 dniowe nielimitowane wsparcie awaryjne, to znaczy, że w weekendy i w święta będzie czuwać nad Twoją witryną i reagować gdy przestanie działać. Usterki nie odpoczywają w weekendy.

Szczegóły dot. usługi:

 • Godziny, w której działa usługa 7Care: 08:00-16:00 CEST;
 • Jedna usługa 7Care obejmuje 1 witrynę WordPress, która jest pod naszą opieką w dowolnym Pakiecie;
 • Usługa 7Care jest rozszerzeniem do aktywnej subskrypcji Pakietu Opieki. Nie jest oferowany dla osób i firm, które nie mają aktywnej subskrypcji Pakietu Opieki;
 • Aktywacja usługi 7Care po zakupie jest możliwa tylko w dni robocze. Zakup usługi w weekend lub dzień wolny od pracy nie zapewni wsparcia, gdyż usługa nie będzie jeszcze aktywna;
 • Ponowna aktywacja po rezygnacji z subskrypcji 7Care jest możliwa po 3 miesiącach.
 • Rezygnacja z subskrypcji Pakietu Opieki, powoduje również automatycznie dezaktywację usługi 7Care.
 • WordCare zastrzega sobie prawo do zmiany godzin, w których działa usługa po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego

Usługa obejmuje:

 • nielimitowane wsparcie awaryjne – nadzór nad działaniem witryny przez 7 dni w tygodniu (włącznie w święta);
 • reakcję na Awarię i podjęcie działań;

Czym jest Awaria? 

Zgodnie z treścią definicji zawartą w „§1 Definicje” niniejszego OWU – Całkowite wstrzymanie działania Witryny lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Witryny, w tym sytuację w której nie jest możliwe złożenie zamówienia, jeśli Witryna oferuje taką możliwość;

Usługa nie obejmuje:

 • edycji treści,
 • zmiana banerów, slajderów,
 • instalacja, usuwanie oraz konfiguracja wtyczek,
 • zmiany w CSS,
 • dodawania/usuwanie artykułów na bloga,
 • konsultacje e-mailowe z Wykonawcą w zakresie obsługiwanej Witryny WordPress,
 • udzielanie porad, instrukcji, wskazówek, odpowiedzi na pytania,
 • pracy Wykonawcy poza wyznaczonymi godzinami, w której działa usługa 7Care,
 • usuwania Usterek, które nie wpływają na możliwość dokonania zakupu i innych, które nie wpływają znacznie na sposób działania Witryny dla Użytkownika
 • kontaktu telefonicznego ani innego z Wykonawcą poza drogą e-mailową